หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี


2022-01-13 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2565 ที่พระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ และยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และได้ปฏิบัติตามมาตรการในการเข้าร่วมงานรัฐพิธีของจังหวัด ด้วยการงดการจัดพานพุ่มดอกไม้สด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าร่วมพิธี เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603