หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัดและที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และขอพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565


2022-01-10 21:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 11 มกราคม 2565 ณ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัดและที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบกระเช้าผลไม้ไทย สวัสดีปีใหม่และขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมาโดยตลอด และเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 และในการนี้ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัดและที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณมอบให้กับ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603