ผู้จัดการธนาคาร SME bank สาขาอุบลราชธานี พร้อมคณะเข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และมอบกระเช้าของขวัญส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2565


2022-01-10 21:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายบุญฤทธิ์ เจริญบุญญา ผู้จัดการธนาคาร SME bank สาขาอุบลราชธานี, นายอภิสิทธิ์ ตางาม หัวหน้าทีมการตลาด และนายโชค จิตรมาศ เจ้าหน้าที่ธนาคาร SME bank สาขาอุบลราชธานี เข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมทั้งหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้บทบาทภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณและมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ ด้วยข้าวหอมมะลิอุบล ในโครงการหอการค้าช่วยเกษตรกร ส่งเสริมและช่วยจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบล จากชาวนาและเกษตรกร ทั้งยังแปรรูปสินค้าช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603