หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ และบริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมมอบชุดเครื่องนอน จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย


2022-01-10 21:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ โรงพยาบาลสนามยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดเครื่องนอน : ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม จำนวน 200 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลสนามยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนจาก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, หจก.กิจเจริญอาณาจักรภัณฑ์ และบริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อนำไปใช้รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603