หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และขอพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565


2022-01-06 18:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบกระเช้าผลไม้ไทย สวัสดีปีใหม่และขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมาโดยตลอด และเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603