ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 อุบลราชธานี สภากาชาดไทย มอบของที่ระลึกให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565


2022-01-05 15:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 อุบลราชธานี สภากาชาดไทย มอบของที่ระลึกให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 ชุด และ มอบให้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ขอกล่าวขอบพระคุณมา ณ ที่นี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603