โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล อุบลราชธานี เข้าพบ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565


2022-01-05 21:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวอภิญญา บุญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล อุบลราชธานี พร้อมคณะ นำกระเช้าผลไม้เข้าสวัสดีปีใหม่ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 และในการนี้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบข้าวหอมมะลิอุบล ในโครงการหอการค้าช่วยเกษตรกร ส่งเสริมและช่วยจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ให้แก่นางสาวอภิญญา บุญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล อุบลราชธานี พร้อมคณะ เพื่อเป็นการขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2565 อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603