หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นายธีระศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ผู้บริหาร เอสซีจี โฮม บุญถาวร วารินชำราบ (เมืองวัสดุ) และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสุกัญญา ตั้งมิตรประชา ผู้บริหาร เอสซีจี โฮม บุญถาวร วารินชำราบ (เมืองวัสดุ) และนางสาวกุลรวี ตั้งมิตรประชา ผู้บริหาร เอสซีจี โฮม บุญถาวร วารินชำราบ (เมืองวัสดุ) และขอพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565


2022-01-04 19:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ เอสซีจี โฮม บุญถาวร วารินชำราบ (เมืองวัสดุ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นายธีระศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ผู้บริหาร เอสซีจี โฮม บุญถาวร วารินชำราบ (เมืองวัสดุ) และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสุกัญญา ตั้งมิตรประชา ผู้บริหาร เอสซีจี โฮม บุญถาวร วารินชำราบ (เมืองวัสดุ) และนางสาวกุลรวี ตั้งมิตรประชา ผู้บริหาร เอสซีจี โฮม บุญถาวร วารินชำราบ (เมืองวัสดุ) เพื่อมอบกระเช้าผลไม้ไทย, ข้าวหอมมะลิอุบล ในโครงการหอการค้าช่วยเกษตรกร ส่งเสริมและช่วยจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ สวัสดีปีใหม่และขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมาโดยตลอด และเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 และในการนี้ นายธีระศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ผู้บริหาร เอสซีจี โฮม บุญถาวร วารินชำราบ (เมืองวัสดุ) และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบของที่ระลึก มอบให้กับ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการขอบคุณ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603