หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นายสุรพล ฐานานุศักดิ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอีซูซุตังปักอุบล และนางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอีซูชุตังปักอุบล และขอพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565


2021-12-29 14:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ บริษัท อีซูซุตังปักอุบล จำกัด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพัช ไชยสงคราม ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นายสุรพล ฐานานุศักดิ์ ประธานกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอีซูซุตังปักอุบล และนางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอีซูชุตังปักอุบล เพื่อมอบกระเช้าผลไม้ไทยสวัสดีปีใหม่และขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีมาโดยตลอด และเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603