หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้การจัดงานประจำปี วิถีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2565


2021-12-25 13:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองและบริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และในฐานะ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดย นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีและนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน กรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้การจัดงานประจำปี วิถีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2565 "รับสีแสงแห่งสยาม ยลความงามผ้ากาบบัว" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2565 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง ให้การจัดงานเป็นไปด้วยความสำเร็จเรียบร้อย เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603