หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดซื้อและส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติงานให้แก่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


2021-12-25 13:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดซื้อและส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น โทรโข่งกระจายเสียง จำนวน 4 เครื่อง, ไฟฉายพกพา จำนวน 20 ชิ้น และกรวยจราจร พร้อมแถบสะท้อนแสง จำนวน 20 ชิ้น พร้อมด้วยน้ำดื่ม 60 แพ็ค ให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นอย่างดีสืบต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603