ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และมอบกระเช้าของขวัญส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2565


2021-12-25 13:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 77

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรเชษฐ ดีอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2565 พร้อมทั้งหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้บทบาทภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603