หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565


2021-12-25 13:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุเทพ แก้ววรสูตร บรรณาธิการวารสารข่าวหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2563 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด เพื่อให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ รวมถึงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อต้านข่าวปลอมและการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ โดยใช้กลไกของ กปช.จังหวัด ซึ่งมีประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603