หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเสวนา "เดินหน้า ท่องเที่ยวปลอดภัย UBON SANDBOX"


2021-12-25 13:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณวัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี และบันทึกรายการผ่าน NBT Ubon รับชมผ่านถ่ายทอดสด สวท.อุบลฯ /Liveสด ผ่านเพจรวมการเฉพาะกิจ ส.ปชส.อุบลฯ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเสวนา "เดินหน้า ท่องเที่ยวปลอดภัย UBON SANDBOX" ได้กล่าวถึงความพร้อมในการให้บริการของสถานประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ของที่ระลึกตลอดจนความพร้อมการรับวัคซีนของผู้ประกอบการและการให้บริการของพนักงาน ความมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และภาคเอกชนมีความพร้อมอย่างยิ่งในการเปิดอุบลเดินหน้าท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กลับสู่ภาวะปกติดังเดิม และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางภัทรานิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเข้ารับฟังการเสวนาฯ โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังต่อไปนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นายธงชัย แสนทวีสุข ผอ.ททท.สำนักงานอุบลราชธานี, นางสาวสุรีพร สร้อยเพชร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร และนายนพภา พันธุ์เพ็ง ประธานมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้ดำเนินรายการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามผ่าน Zoom Meeting และภายในงานอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603