คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-12-25 13:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการงานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาสนับสนุนผลักดันกิจกรรมโครงการต่างๆ ในบทบาทองค์กรภาคเอกชนพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603