หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท งานวัน "รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปี 2565


2021-12-22 11:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวัน "รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปี 2565 เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท โดย นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603