หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบข้าวหอมมะลิ จำนวน 700 กิโลกรัม ให้กับธนาคารทหารไทยธนชาต ในโครงการหอการค้าช่วยเกษตรกร ส่งเสริมและช่วยจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ


2021-12-20 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 47

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบข้าวหอมมะลิ จำนวน 700 กิโลกรัม ในโครงการหอการค้าช่วยเกษตรกร ส่งเสริมและช่วยจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ให้กับธนาคารทหารไทยธนชาต โดย นายวันชัย กาญจนศิริ เจ้าหน้าที่บริหารภาคงานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ 4 ธนาคารทหารไทยธนชาตและคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ โครงการหอการค้าช่วยโครงการหอการค้าช่วยเหลือชาวนาและชาวเกษตรกร โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี จากชาวนาและเกษตรกร ตลอดจนแปรรูปสินค้า ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการฯ ได้จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ แพ็คสูญญากาศ ถุงละ 1 กิโลกรัม จำหน่ายราคา 35 บาท จากสหกรณ์ชุมชนประจำอำเภอ ซื้อ 100 ถุง จัดทำและออกแบบสติ๊กเกอร์แบรนด์ของท่านฟรี!! (100 ถุง 3,500 บาท) ปีใหม่นี้เลือกซื้อข้าวเป็นของขวัญปีใหม่ช่วยเกษตรกรไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อสอบถามโทร 063-7606628 ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 773-055573-5 ชื่อบัญชี : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (เพื่อโครงการหอการค้าร่วมใจสู้ภัยโควิด)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603