หอการค้า ประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 ในประเด็น "ทิศทางการพัฒนาภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการเตรียมเปิดประเทศ"


2021-12-20 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายสรุปในประเด็น "ทิศทางการพัฒนาภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการเตรียมเปิดประเทศ" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564 รวม 7 วันในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และจังหวัดขอนแก่น การเดินทางแบ่งออกเป็น 5 สายการเดินทาง โดยการเดินทางไปดูกิจการ จะเป็นการเก็บข้อมูลและนำข้อมูลจากสภาวการณ์และสถานการณ์ในการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ ที่สำคัญในเชิงลึกเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะในห้วงท้ายของหลักสูตร จึงได้มีการขอความอนุเคราะห์จังหวัดบรรยายสรุปให้แก่คณะนักศึกษา วปอ. ดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603