บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) อวยพรหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565


2021-12-16 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 127

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอกาารค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางภัทรนิษฐ์ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะทีมผู้บริหารจาก บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ในการมาอวยพรหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และในความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันระหว่างองค์กรภาคเอกชนและส่วนบริษัทห้างร้านต่างๆ ในนามหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) มา ณ ที่นี้ และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบข้าวหอมมะลิอุบล ให้เป็นการขอบคุณในความสัมพันธ์ที่ดีอันมีต่อกันอย่างดียิ่ง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603