การประชุมการจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)


2021-12-16 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 5 จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมการจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดย พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงานของหน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับผู้ลักลอบค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และขนแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603