หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีส่งมอบข้าวหอมมะลิ จำนวน 17 ตัน ในโครงการหอการค้าช่วยเกษตรกร ส่งเสริมและช่วยจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ


2021-12-16 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีส่งมอบข้าวหอมมะลิ จำนวน 17 ตัน ในโครงการหอการค้าช่วยเกษตรกร ส่งเสริมและช่วยจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบข้าวหอมมะลิในครั้งนี้ด้วย โครงการหอการค้าช่วยโครงการหอการค้าช่วยเหลือชาวนาและชาวเกษตรกร โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี จากชาวนาและเกษตรกร ตลอดจนแปรรูปสินค้า ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายการยอดสั่งซื้อข้าวหอมมะลิ จากสหกรณ์ชุมชนประจำอำเภอต่างๆ ดังนี้ 1. กลุ่มเกษตรกรอำเภอนาตาล จำนวน 6 ตัน 2. กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 5 ตัน 3. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จำนวน 2 ตัน 4. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอตระการ จำนวน 2 ตัน 5. กลุ่มศรีเมืองใหม่ จำนวน 2 ตัน รวมหอการค้าจังหวัดอุบลฯสั่งซื้อจากกลุ่มเกษตรกรจำนวน 17 ตัน และยอดสั่งซื้อจากบริษัท ห้างร้าน รัฐวิสาหกิจ จำนวน 12 ตัน 500 กิโลกรัม และจังหวัดน่าน จำนวน 2 ตัน 320 กิโลกรัม รวมยอดจำนวน 14 ตัน 820 กิโลกรัม โครงการฯ ได้จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ แพ็คสูญญากาศ ถุงละ 1 กิโลกรัม จำหน่ายราคา 35 บาท จากสหกรณ์ชุมชนประจำอำเภอ ซื้อ 100 ถุง จัดทำและออกแบบสติ๊กเกอร์แบรนด์ของท่านฟรี!! (100 ถุง 3,500 บาท) ปีใหม่นี้เลือกซื้อข้าวเป็นของขวัญปีใหม่ช่วยเกษตรกรไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อสอบถามโทร 063-7606628 ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 773-055573-5 ชื่อบัญชี : หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (เพื่อโครงการหอการค้าร่วมใจสู้ภัยโควิด)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603