การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมงานรับแสงแรกแห่งสยาม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2564


2021-12-16 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดงานรับแสงแรกแห่งสยาม เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการจัดเตรียมงานรับแสงแรกแห่งสยาม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2564 โดยงานดังกล่าวจัด ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603