หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมโครงการ Solar floating เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


2021-12-16 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางภัทรนิษฐ์ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมคณะเดินทางเยี่ยมชมโครงการ Solar floating เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603