พิธีเปิดงาน "TUP-UBON : มิติใหม่ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา" โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี


2021-12-16 18:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการซึ่งเดินทางมามอบนโยบายการศึกษา พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีเปิดงาน "TUP-UBON : มิติใหม่ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา" โดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ และร่วมเป็นเกียรติปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ (ต้นไม้ประจำโรงเรียน) เยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษาและห้องเรียนศิลปะ รวมทั้งเปิดแพรคลุมป้าย "TUP-UBON : มิติใหม่ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา" อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603