โครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล" ประจำเดือนธันวาคม 2564


2021-12-11 13:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท เกียรติสุรนนท์ จำกัด ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการ) ออกหน่วยบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม 2564 ในโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล" และยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการต่อชีวิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลขาดแคลนเลือดอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติโลหิตมีคุณค่าสำหรับผู้ป่วยที่รอการรักษา ได้กุศลผู้ให้ได้ช่วยชีวิตผู้รับ ยอดผู้เเสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด จำนวน 117 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ผ่าน จำนวน 9 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ผ่าน จำนวน 108 ราย กรุ๊ป A จำนวน 19 ราย กรุ๊ป B จำนวน 37 ราย กรุ๊ป O จำนวน 48 ราย กรุ๊ป A,B จำนวน 4 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา อวัยวะ เเละร่างกาย ผู้บริจาค ดวงตา จำนวน 2 ราย ผู้บริจาค อวัยวะ จำนวน 2 ราย ผู้บริจาค ร่างกาย จำนวน 2 ราย และกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603