การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี


2021-12-08 17:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารองค์กรมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารองค์กร มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันกับคณะอนุกรรมการในเรื่องของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม และเพื่อกำหนดแผนงานจัดทำสื่อวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี สืบต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603