นำมอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (องค์ทองคำแท้) หมายเลข 6 และหมายเลข 66 “พุทธศิลป์ซึ่งงดงาม และทรงคุณค่า” มอบแด่ ดร.กลวัชร กองเรืองกิจ นายกสมาคมช่างตัดเสื้อไทย


2021-12-08 17:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 น. ณ บ้านคุณปัทมพร ไชยนา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชาธานี และนางปัทมพร ไชยนา กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำมอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (องค์ทองคำแท้) จำนวน 2 องค์หมายเลข 6 และหมายเลข 66 “พุทธศิลป์ซึ่งงดงาม และทรงคุณค่า” มอบแด่ ดร.กลวัชร กองเรืองกิจ นายกสมาคมช่างตัดเสื้อไทย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขออนุโมทนาบุญ ณ ที่นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603