การประชุมการจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565


2021-12-07 18:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานขวัญเมือง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 และได้เชิญคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603