พาณิชย์จังหวัดอุบลฯ เปิดตัวตลาดเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ในรูปแบบของกลุ่ม LINE Application "ตลาด U-Green" ตลาดเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี


2021-12-03 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณตลาดมะระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวตลาดเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ในรูปแบบของกลุ่ม LINE Application "ตลาด U-Green" ตลาดเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี โดย นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าววัตถุประสงค์และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเปิดงาน "ตลาด U-Green" เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ ในรูปแบบของกลุ่ม LINE Application Open Chat โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมากขึ้น อันจะส่งผลให้มีการพัฒนาและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ รวมทั้งส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งขึ้นอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603