ม.อุบลฯ กิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา "ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟลาว- จีน"


2021-12-03 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา "ส่องโอกาสทางธุรกิจ จากขบวนรถไฟลาว- จีน" โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน และนายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตามที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมียุทธศาสตร์แถบและเส้นทางซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าของภูมิภาคเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและอาเซียนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสาย ลาว-จีน ถือเป็นการเริ่มต้นการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในภูมิภาค และส่งผลต่อไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ถึงได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และแลกความคิดเห็นความเข้าใจประเด็นเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตลอดจนแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และเอกชนทั่วไปในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603