บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


2021-12-03 16:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย อุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการ) ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 และออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ในโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล" และยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการต่อชีวิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลขาดแคลนเลือดอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติโลหิตมีคุณค่าสำหรับผู้ป่วยที่รอการรักษา ได้กุศลผู้ให้ได้ช่วยชีวิตผู้รับ ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง สนับสนุนกิจกรรม จำนวน 1,000 บาท ในครั้งนี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603