หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "E-San Border Trade Market 2021"


2021-11-29 21:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ลานขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดและในฐานะ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "E-San Border Trade Market 2021" โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, และนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัฒถุประสงค์ งาน "E-San Border Trade Market 2021" เป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564 ที่ลานขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเป็นกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความร่วมมือของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สนใจที่เข้าชมสารสามารถเลือกช็อป ชม ชิมผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมี่ยมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศพร้อมอาหารอร่อย รสแซ่บ หลากหลายชนิด สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเพจ Facebook : E-San Border Trade Market 2021 รวมทั้ง มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมบันเทิงพบศิลปินชื่อดังต่างๆ และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมความบันเทิงมากมายภายในงาน โดยภายในงานมีมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดอุบลราชธานี อย่างเคร่งครัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603