การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการกีฬาระหว่างคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาคณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชนกับคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี


2021-11-29 21:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพัช ไชยสงคราม ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการกีฬาระหว่างคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาคณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชนกับคณะกรรมการการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รองโฆษกคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ด้วย คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของชาติ และการศึกษาทางวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา เสริมสร้างศักยภาพกีฬา และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสร้างคุณค่าในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณามากขึ้น คณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน จึงได้จัดประชุมหารือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น (Sport City) กับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและสถาบันการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603