หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือน ธันวาคม 2564 ตามโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล


2021-11-29 21:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบราชธานี, นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ), นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือน ธันวาคม 2564 ตามโครงการ "บริจาคโลหิต 65 พรรษา หอการค้าร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศุล โดยร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และยอดการบริจาคโลหิตในแต่ละครั้งเข้าตามโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่ง สี่ หนึ่ง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการต่อชีวิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลขาดแคลนเลือดอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติโลหิตมีคุณค่าสำหรับผู้ป่วยที่รอการรักษา ได้กุศลผู้ให้ได้ช่วยชีวิตผู้รับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603