กิจกรรม "โฮมบุญ คูณข้าว ชาวโคก หนอง นา โมเดล" โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี


2021-11-29 21:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ สวนเพียรเรียนรู้ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางภัทรานิษฐ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม "โฮมบุญ คูณข้าว ชาวโคก หนอง นา โมเดล" โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีทำขวัญข้าวหรือการเอิ้นขวัญข้าว เพื่อสืบสานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ที่สำคัญของชาวอีสาน โดยมีการประกอบพิธีสงฆ์พิธีบายศรี โดยหมอขวัญ การทำบุญนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603