หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับนายประพันธ์ มนทกานติวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน) และคณะ


2021-11-29 21:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับนายประพันธ์ มนทกานติวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน) และคณะ ได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าการลงทุนและการพัฒนาจังหวัดในทิศทางต่างๆ ในโอกาสเยือนจังหวัดอุบล ทั้งนี้ นายประพันธ์ มนทกานติวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ พี 80 ลองก้า (P80 Longa) ให้กับ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากสมุนไพรไทย (ลำไย) ที่มีแหล่งวัตถุดิบในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จาก อย. เข้าประกวดการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) ครั้งที่ 2 ปี 2564 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประกวดคัดเลือก ผลิตภัณฑ์พี 80 ลองก้า ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ประจำปี 2564 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603