การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ 3/2564


2021-11-29 21:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และในฐานะ คณะกรรมการ ก.ธ.จ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเดชอุดม ในฐานะ รองประธาน ก.ธ.จ. เป็นประธานการประชุม ด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการสะสมโครงการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การทำงานแผนสอดคล้องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จึงได้มีการจัดประชุมในวันดังกล่าวนี้ขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603