คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ธ.จ.) เข้าพบคารวะ รับคำแนะนำจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


2021-11-29 18:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอเดชอุดม ในฐานะ รองประธาน ก.ธ.จ. และนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และในฐานะ คณะกรรมการ ก.ธ.จ. พร้อมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ธ.จ.) เข้าพบคารวะ รับคำแนะนำจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603