หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอโขงเจียม


2021-11-27 16:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทริเวอร์ไซด์โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกับนางหนูผาด พุฒพิมพ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอโขงเจียม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603