หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบใบประกาศรับรองการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ผู้ฝึกอบรม สาขาเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2/2564


2021-11-27 16:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโส นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบใบประกาศรับรองการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ผู้ฝึกอบรม สาขาเกษตรกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2/2564 โดยมี คณะอาจารย์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี การฝึกอบรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความร่วมมือของ จังหวัดอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603