หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบป้ายของดีประจำจังหวัดอุบลราชธานี


2021-11-26 18:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.15 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบป้ายของดีประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวนรีภัสร์ ชมมาก ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น้ำฟักข้าว ตรา นะรี รับมอบป้ายฯ ทั้งนี้ โครงการป้ายของดีของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโครงการหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการค้าของดี ของอร่อยของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมั่นใจในคุณภาพและบริการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603