หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ประจำปี 2564 “ฤดูกาลบอกรัก (ษ์) เขมราษฎร์ธานี”


2021-11-29 18:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ประจำปี 2564 “ฤดูกาลบอกรัก (ษ์) เขมราษฎร์ธานี” จัดโดย เทศบาลตำบลเขมราฐ โดย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอเขมราฐ และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) และร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603