ร่วมให้การต้อนรับและพบปะหารือ H.E. Mrs.Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564


2021-11-24 22:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเลขาธิการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวศรัณยา มหากนก ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมให้การต้อนรับและพบปะหารือ H.E. Mrs.Suchitra Durai เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 เพื่อหารือความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603