การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)


2021-11-19 16:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 35

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 และผ่านระบบออนไลน์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการค้าและการตลาด โดย นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603