ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ ออกรายการถ่ายทอดสด ตลาดไม่วาย By ทีวีอิสาน NBT NORTHEAST เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี


2021-11-19 16:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT UBON นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ ออกรายการถ่ายทอดสด ตลาดไม่วาย By ทีวีอิสาน NBT NORTHEAST เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี และสินค้าพื้นเมือง และเชิญชวนร่วมกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเขมราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐธานี ทางฝ่ายจัดงานมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น นักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมงาน ต้องได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า2เข็ม (โชว์ใบรับรองหรือแอปหมอพร้อม) สวมหน้ากากอนามัย100% รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อยๆ หากไม่สะดวกเข้างานมีไลฟ์สดถ่ายทอดให้ชมทางเฟสบุคตลอดงาน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเขมราฐ ชมรมรัก(ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเขมราฐ และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีและสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทย เพื่อให้อำเภอเขมราฐเป็นดินแดนแห่งความเกษมสุขอย่างสมบูรณ์ จึงได้จัดงาน "ฤดูกาลบอกรัก(ษ์) เขมราษฏร์ธานี 2564“ ขึ้น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603