พิธีส่งมอบส้มสีทองจากชาวสวนจังหวัดน่าน ตามโครงการ "หอการค้าช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดน่าน" ตลาดกลางขายสินค้าเกษตรล้นตลาด “ส้มสีทอง" ช่วยชาวสวนจังหวัดน่าน


2021-11-19 15:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดน่าน จัดโครงการ "หอการค้าช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดน่าน" ตลาดกลางขายสินค้าเกษตรล้นตลาด “ส้มสีทอง" ช่วยชาวสวนจังหวัดน่าน เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรส่งเสริมการขายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในวันนี้ได้มีการทำพิธีส่งมอบส้มสีทองจากชาวสวนจังหวัดน่าน โดย นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวสุรีย์พร สร้อยเพชร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี, นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, นายอุฬาร ปัญจะเรือง กรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603