หอการค้าอุบลราชธานี รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปีซ้อน


2021-11-19 15:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทย,ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม" ประจำปี 2564 จาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ จนสามารถพิชิตรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นการรับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี ซ้อน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603