การประชุมสัมมนาหอการค้าภาค 5 ภาค : Connect the dots : ก้าวข้ามโควิด-เดินหน้าเศรษฐกิจภูมิภาค


2021-11-16 17:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ด้วยระบบ Conference Call ผ่านทาง Zoom Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพัช ไชยสงคราม ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ เลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาหอการค้าภาค 5 ภาค : Connect the dots : ก้าวข้ามโควิด-เดินหน้าเศรษฐกิจภูมิภาค เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคหลังโควิด 19 รวมถึงร่วมระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค 5 ภาค เพื่อสรุปผลการสัมมนาฯ นำเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603