หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท แอร์ ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำความรู้จักและแนะนำตัวกับผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนหลักของจังหวัดอุบลราชธานี


2021-11-16 17:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท แอร์ ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทำความรู้จักและแนะนำตัวกับผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนหลักของจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท แอร์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. นางสาวสญาดา เบญจกุล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 3. นางสาวสิริลักษณ์ คงทน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 4. นางสาวภรธิดา วณิชาภัทรกุล หัวหน้าส่วนการขายและจัดจำหน่ายอาวุโส 5. นางสาวบุญรักษา อุดมเดช ผู้จัดการสถานีอุบลราชธานี โดยที่ประชุมได้มีการหารือทิศทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตลอดจน นำเสนอเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนสิทธิประโยชน์หอการค้ากิจกรรมจังหวัด และร่วมกันผลักดัน สนับสนุนการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิดเบาบางลง อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603