การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกสำรวจ ออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2


2021-11-11 20:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 16 พฤศจิกายน 25564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร และในฐานะ รองนายกเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร, นายฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกสำรวจ ออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 โดย นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งพื้นที่ชุมชนพิบูลมังสาหารและชุมชนต่อเนื่อง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ดำเนินการของโครงการด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603